Alazàn

Tango, inspiriert durch Astor Piozolla


Christel Veraart - Gesang

Gregor Josephs - Piano, Arrangements

Werner Lauscher - Bass